Search  
 موقعیت شما: 11
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا


             
    ممیزی املاک و اراضی خامنه             
                                    
                           

شرح خدمات پیمانکار

شرح خدمات ممیزی املاک

1-انجام ممیزی املاک عمومی محدوده قانونی شهرداری خامنه براساس ضوابط و تعاریف ممیزی  املاک

  2-تامین نیروی فنی مکفی و کارآمد

 3-انجام ملک گردشی و بلوک گردشی و بلوک بندی

  4-تقسیم بندی منطقه مورد ممیزی به حوزه های مشخص در صورت لزوم 

 5-تهیه و تنظیم بلوک ها در حد عرصه و اعیان به انضمام نام معابر اطراف بلوک و ارائه به کارفرما

6-ساماندهی و آموزش گروه های ممیزی

7-تکمیل فرم های ممیزی مصوب پس از برداشت اطلاعات میدانی

8-بررسی کلیه فرمهای ممیزی تکمیل شده توسط سرگروه هر تیم ممیزی و کنترل صحت داده های درج شده در فرم ها

9-بازدید مجدد از محل و اصلاح فرم ها در صورت مشاهده مغایرتها                                                                                                                                                      

     
     
     
 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد