Search  
 موقعیت شما: 23
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

ورودی اطلاعات:

پس از کنترل صحت اطلاعات فرمها در قسمت نظارت میدانی، فرمها                                                                            

به بخش ورود اطلاعات فرستاده می شود. در این مرحله، ورود اطلاعات فرمها درون

سیستم انجام شده و سپس کنترل اطلاعات سیستم با فرمها صورت می گیرد.           

 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد