Search  
 موقعیت شما: bostanabad
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

            

    
    ممیزی املاک و اراضی شهرداری بستان آباد     
                
 • بلوک گردشی و بلوک بندی و تقسیم بندی منطقه به حوزه های مشخص در صورت لزوم  
 • تهیه و تنظیم نقشه بلوکها در حد عرصه و اعیان با انضمام نام معابر اطراف بلوک و ارائه به کارفرما  
 • ساماندهی و آموزش گروههای ممیزی       
 • کدگذاری بلوک ها و بهنگام کردن نقشه ها
 • جمع آوری اطلاعات(عملیات میدانی)                      
 • ثبت اطلاعات بر روی فرم های ممیزی        
 • ورود اطلاعات فرم های ممیزی به برنامه های نرم افزار شهرداری          
 • تطبیق اطلاعات برداشتی (وضع موجود) با پرونده های شهرداری
 • ادغام پرونده های برداشتی با پرونده هاینوسازی شهرداری                             
 • صدور توزیع برگه های  عوارض سطح شهر
 • جوابگویی به اعتراضات مالکین بازدید مجدد و اصلاح خطاهای احتمالی ملک در تمامی بخش های پرونده
 • ادغام و یکپارچه سازی بایگانی های شهرسازی،نوسازی و ماده 100
 • ایجاد نظم و ترتیب در پرونده های موجود در بایگانی      
 • اختصاص شماره صحیح و غیرتکراری برای هر ملک
 • رفع مشکلات موجود در پرونده ها (اشتباه بایگانی نمودن اوراق،ثبت اطلاعات متناقض در سوابق)
 • بروز رسانی پرونده ها همگام با تغییرات صورت گرفته (تجمیعها و تفکیکهی عرصه و اعیان)
 • یکسان سازی اطلاعات پرونده ها و نقشه های موجود (در سطح ملک-بلوک-حوزه)
 • دسترسی سریع وآسان به اسناد و مدارک هر ملک             
 • دسترسی همزمان چند کاربربه مدارک هر ملک
 • گزینش اوراق برای اسکن پرونده شهرسازی و ماده صد           
 • اسکن پرونده های گزینش شده
 • تحویل نهایی اطلاعات به کارفرما 

 

     
     
     
 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد