Search  
 موقعیت شما: kharvana
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

  ممیزی املاک واراضی شهر خاروانا
 
 

شرح خدمات پیمانکار             

شرح خدمات ممیزی املاک

   بلوک گردشی و بلوک ‌بندی و تقسيم‌بندی منطقه به حوزه‌های مشخص درصورت لزوم

     جمع‌آوری اطلاعات (عمليات ميدانی)

    ثبت اطلاعات برروی فرمهای مميزی                          

    تطبيق اطلاعات برداشتی(وضع موجود)با پرونده‌های شهرداری

    ورود اطلاعات فرمهای مميزی به برنامه‌ی نرم‌افزار شهرداری

    ادغام پرونده‌ها

     مشخص کردن مغایرت ها                                   

   GIS Ready نمودن نقشه‌ها ومشخص کردن تمام فیلدهای ممیزی         

   صدور توزیع برگه های تشخیص ممیزی

  صدور توزیع برگه های عوارض سطح شهر

   جوابگویی به اعتراضات مالکین بازدید مجدد واصلاح خطاهای احتمالی ملک در تمامی بخش های پرونده 

    نصب و راه اندازی نرم افزار نوسازی و ممیزی                    

     
     
     
 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد