Search  
 موقعیت شما: news
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

چکیده: با استفاده از سامانه ممیزی املاک  اطلاعات هر ملک... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک یکی از مهمترین کارهایی.... ادامه »
چکیده: طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب....... ادامه »
چکیده: طرح ممیزی املاک شهری در راستای... ادامه »
چکیده: سامانه ممیزی املاک به دنبال کشف... ادامه »
چکیده: کسب درآمد در شهرداری ها...... ادامه »
چکیده: با استفاده از سامانه ممیزی املاک    ، اطلاعات هر ملک.... ادامه »
چکیده: امروزه شهرداری‌هایی که برنامه‌ریزی و چشم‌انداز شهر را در....... ادامه »
چکیده: همواره داشتن درآمد پایدار برای ارگانی نیمه دولتی مانند شهرداری........ ادامه »
چکیده: شیوه کنونی تامین مالی... ادامه »
چکیده: استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده املاک........ ادامه »
چکیده: برای ارائه خدمات بهتر..... ادامه »
چکیده: اجرای طرح ممیزی املاک و نوسازی در دستور کار شهرداری زرنق قرار گرفت......... ادامه »
چکیده: عدم اجرای طرح ممیزی املاک...... ادامه »
چکیده: اطلاعات و داده‌ها نقش موثری در مدیریت شهری دارد..... ادامه »
چکیده: قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن با هدف تامین....... ادامه »
چکیده: براساس قانون عمران و نوسازی شهری مصوب..... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک شهری یکی از مهم ترین.... ادامه »
چکیده: در مرحله نخست .... ادامه »
چکیده: با گسترش شهر  و انجام .... ادامه »
چکیده: با گسترش شهر .... ادامه »
چکیده: طبق ماده 2 قانون نوسازی و ... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک شهرداری مرند  که با همکاری .... ادامه »
چکیده: پیرو خبرهای قبلی مبنی بر  انجام ممیزی املاک ... ادامه »
چکیده: از جمله وظایف مهم شهرداری ها طبق قانون..... ادامه »
چکیده: با اتمام ممیزی پروژه ممیزی املاک شهرداری تازه شهر.... ادامه »
چکیده: مدیریت مدرن شهری..... ادامه »
چکیده: به گزارش روابط عمومی ..... ادامه »
چکیده: شیوه کنونی تامین مالی.... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک به معنی .... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک به معنی ادامه »
چکیده: اجرای طرح ممیزی املاک .... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک با هدف بروز کردن.... ادامه »
چکیده: ارزیابی کاربری اراضی... ادامه »
چکیده: اجرای طرح ممیزی املاک... ادامه »
چکیده: عملیات ممیزی شامل مطالعه... ادامه »
چکیده: با  انجام  و اتمام تطبیق پرونده های پروژه ممیزی.... ادامه »
چکیده: طرح ممیزی املاک با هدف.... ادامه »
چکیده: اجرای طرح ممیزی املاک.. ادامه »
چکیده: براساس ماده 9 قانون عمران.... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک شهری از جمله فعالیت های شهرداری.... ادامه »
چکیده: با اجرای طرح ممیزی املاک... ادامه »
چکیده: با گسترش شهرها از نظر... ادامه »
چکیده: یکی از قوانین مترقی.... ادامه »
چکیده: قانون نوسازی و عمران شهری.... ادامه »
چکیده: آئین نامه ترتیب...... ادامه »
چکیده: با اجرای طرح ممیزی املاک.... ادامه »
چکیده: اجرای طرح ممیزی املاک.... ادامه »
چکیده: شیوه کنونی تامین مالی شهرداری ها.... ادامه »
چکیده: با انجام و اتمام تطبیق... ادامه »
چکیده: همواره فقدان سیستم.... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک.... ادامه »
چکیده: از جمله وظایف مهم شهرداریها..... ادامه »
چکیده: معیارهای ممیزی.... ادامه »
چکیده: عموما به منظور.... ادامه »
چکیده: طرح ممیزی املاک که در اکثر شهرها انجام می گیرد..... ادامه »
چکیده: وظیفه شهرداری .... ادامه »
چکیده: در عصر حاضر .. ادامه »
چکیده: طبق قانون هر 5  سال..... ادامه »
چکیده: مراحل اجری پروژه.... ادامه »
چکیده: برداشتن اطلاعات از فضاهای شهری... ادامه »
چکیده: مهم ترین فواید اجرای طرح.... ادامه »
چکیده: مدیریت شهری برای برنامه ریزی.... ادامه »
چکیده: این طرح در راستای ..... ادامه »
چکیده: طرح ممیزی املاک، گامی مثبت ... ادامه »
چکیده: سال نو مبارک..... ادامه »
چکیده: با عنایت به قانون نوسازی .... ادامه »
چکیده: دستیابی به اطلاعات املام سطح شهر...... ادامه »
چکیده: در اجرای ماده یک قانون نوسازی.... ادامه »
چکیده: کاربرد GIS  را در حوزه های مختلف شهرداری ها  می توان .... ادامه »
چکیده: شهرداری قره آغاج با همکاری شرکت شاهکارسازان آذربایجان..... ادامه »
چکیده: آن گونه که شهروندان گرامی استحضار .... ادامه »
چکیده: اجرای طرح ممیزی املاک..... ادامه »
چکیده: این طرح در راستای جمع آوری اطلاعات.... ادامه »
چکیده: از مزایای کلی خدمات نقشه برداری..... ادامه »
چکیده: استقرار و بهنگام سازی .... ادامه »
چکیده: از مهم ترین مسائل شهرداری ها در سرتاسرجهان..... ادامه »
چکیده: کمیسیون ماده 100 شهرداری ادامه »
چکیده: امکان هوشمند سازی.... ادامه »
چکیده: همواره فقدان سیستم مکانیزه.... ادامه »
چکیده: در بحث ایجاد تحول .... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک یکی از .... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک.... ادامه »
چکیده: مدیریت شهری برای برنامه ریزی.... ادامه »
چکیده: ممیزی اراضی یعنی طبقه بندی... ادامه »
چکیده: قبوض عوارض نوسازی..... ادامه »
چکیده: شهرداری آب بر با همکاری شرکت شاهکارسازان آذربایجان..... ادامه »
چکیده: برنامه ریزی و تصمیم گیری در... ادامه »
چکیده: در بحث ایجاد تحول... ادامه »
چکیده: ارائه کمک های فکری .... ادامه »
چکیده: امروزه یکی از مسایل مهم.... ادامه »
چکیده: اتمام تطبیق پرونده های شهرداری آب بر....... ادامه »
چکیده: این اقدام با هدف بروز کردن اطلاعات......... ادامه »
چکیده: شرکت شاهکارسازان آذربایجان با همکاری شهرداری مهربان........ ادامه »
چکیده: پروژه ممیزی املاک شهرداری بازرگان ادامه »
چکیده: ممیزی املاک یکی از اقدامات زیربنایی و اساسی.... ادامه »
چکیده: شرکت شاهکارسازان آذربایجان با همکاری شهرداری آب بر ادامه »
چکیده: پروژه ممیزی و مستحدثات املاک ... ادامه »
چکیده: استقرار و بهنگام سازی..... ادامه »
چکیده: سامانه ممیزی نوین، نرم افزار قدرتمندی .... ادامه »
چکیده: پیرو اعلام برنده شدن در مناقصه ادامه »
چکیده: با اجرای طرح ..... ادامه »
چکیده: فیش های عوارض نوسازی.... ادامه »
چکیده: قانون نوسازی و عمران شهری..... ادامه »
چکیده: در عصر حاضر مدیریت امور شهرها.... ادامه »
چکیده: نحوه گزارشگیری کامل آماری از املاک در نرم افزار املاک و نوسازی شهرداری ها....... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک شهر مرند .... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک یکی از اقدامات..... ادامه »
چکیده: طرح ممیزی املاک برای شناخت کامل... ادامه »
چکیده: سیستماتیک شدن نظارت و ... ادامه »
چکیده: با اجرای ممیزی املاک و اراضی شهرها ، ملک ها دارای شناسنامه می شوند.... ادامه »
چکیده: وظایف املاک و نوسازی به شرح ذیل می باشد: ادامه »
چکیده: استقرار و بهنگام سازی .... ادامه »
چکیده: مجری ممیزی املاک و اراضی... ادامه »
چکیده: GIS برای تحلیل سریع داده ها... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک شهرداری آب بر........ ادامه »
چکیده: انجام ممیزی شهر.... ادامه »
چکیده: سامانه اطلاعات جغرافیایی ادامه »
چکیده: خدمات جی آی اس........... ادامه »
چکیده: ضرورت ممیزی املاک..... ادامه »
چکیده: از مهم ترین فواید ممیزی املاک ........ ادامه »
چکیده: جزئیات قانون.... ادامه »
چکیده: شرکت شاهکارسازان آذربایجان ادامه »
چکیده: اجرای طرح ممیزی املاک .... ادامه »
چکیده: اطلاعیه تجدید ممیزی شهر آب بر ادامه »
چکیده: ممیزی اراضی یعنی....... ادامه »
چکیده: نقشه یک راه ساده .... ادامه »
چکیده: سیستم اطلاعات مکانی ....... ادامه »
چکیده: بر اساس ماده 9 قانون نوسازی ... ادامه »
چکیده: هدف این سرویس ادامه »
چکیده: GIS ابزاری قدرتمند... ادامه »
چکیده: شهرداری مهربان با همکاری شرکت شاهکارسازان اذربایجان..... ادامه »
چکیده: از مزایای کلی خدمات نقشه برداری... ادامه »
چکیده: معمولا هنگام مرمت ،احیا و بازسازی ... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک قطور به اتما... ادامه »
چکیده: فواید انجام عملیات ممیزی... ادامه »
چکیده: ترتیب انجام ممیزی املاک... ادامه »
ممیزی املاک: طرحی که هر 5 سال یکبار صورت می گیرد.
چکیده: طرح ممیزی املاک..... ادامه »
ممیزی املاک:مدیریت شهری؛ پایدارترین درآمد، ناچیزترین سهم
چکیده: مهم ترین عنصر شکل دهنده نهادمحلی... ادامه »
چکیده: پروژه های درحال اجرا... ادامه »
چکیده:  طبق قانون نوسازی...     ادامه »
چکیده: طرح اجرای ممیزی ملاک شهر با هدف جمع آوری اطلاعات... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک  طرحی است که برای شناخت کامل... ادامه »
طرح ممیزی املاک گامی موثر در مدیریت موفق شهری
چکیده: طرح ممیزی املاک جزو مور اساسی و زیربنائی در مدیریت شهری است..... ادامه »
تسلیت و تبریک
چکیده: شرکت شاهکارسازان آذربایجان به نوبه ی.... ادامه »
چکیده: تهیه کردن شناسنامه برای باغات .... ادامه »
چکیده: برای بروز رسانی اطلاعات موجود..... ادامه »
چکیده: جرای پروژه ممیزی املاک و آرشیو الکترونیکی و... ادامه »
طرح ممیزی املاک باید در اولویت فعالیت های هر شهرداری باشد.
چکیده: ایجاد مشارکت حداکثری مردم....... ادامه »
چکیده: هدف از اجرای طرح ممیزی املاک ، تولید بانک اطلاعات و کروکی..... ادامه »
چکیده: بیش تر شهروندان در مراجعه به شهرداری با.... ادامه »
چکیده: در طرح ممیزی املاک حتی یک اشتباه....... ادامه »
چکیده: توجه به ممیزی املاک..... ادامه »
چکیده: با هدف جمع آوری اطلاعات، دسترسی آسان..... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک:الفبای کار شهرداری ها.... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک: شرکت شاهکارسازان آذربایجان مجری ممیزی املاک... ادامه »
چکیده: طرح ممیزی املاک شهری در راستای برنامه ریزی مناسب شهرداری صورت می پذیرد... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک شهرداری یامچی به اتمام رسید ... ادامه »
چکیده: از تاریخ 8 اردیبهشت سال 95 فیش ... ادامه »
چکیده: شرکت شاهکارسازان آذربایجان... ادامه »
چکیده: طرح ممیزی املاک گامی موثر... ادامه »
چکیده: شهرداری مرند با همکاری شرکت شاهکارسازان آذربایجان... ادامه »
چکیده:   با شروع فصل بهار و شکوفا شدن درختان... ادامه »
چکیده: شرکت شاهکار سازان آذربایجان حلول سال نو... ادامه »
چکیده:    صدور و توزیع فیش های نوسازی و تشخیص... ادامه »
چکیده: اهداف و فواید بایگانی الکترونیکی... ادامه »
چکیده:   ممیزی املاک و شهر بستان آباد با همکاری... ادامه »
چکیده:   آگهی استخدام... ادامه »
چکیده:   ممیزی املاک شهرداری سردرود... ادامه »
چکیده:   ممیزی املاک شهر یامچی... ادامه »
چکیده:  جمع آوری اطلاعات میدانی... ادامه »
چکیده:  سامانه اطلاعات... ادامه »
چکیده: سامانه ی اطلاعات جغرافیایی... ادامه »
چکیده: یک سامانه... ادامه »
چکیده:  سامانه اطلاعات جغرافیایی ... ادامه »
چکیده:   شهرداری ها باید به سمت ایجاد درآمد پایدار سوق پیدا کنند... ادامه »
چکیده:    صدور برگه های تشخیص... ادامه »
چکیده: مروری مختصر بر گردش کار ممیزی... ادامه »
چکیده: نقشه های بلوکهای ممیزی شده پس از کنترل نهائی به واحد نقشه تحویل داده می شود... ادامه »
چکیده:    مهم‌ترین فوائد اجرای عملیات ممیزی و برداشت اطلاعات... ادامه »
چکیده:     پس از کنترل صحت اطلاعات فرم ها... ادامه »
چکیده: مروری مختصر بر کار ممیزی... ادامه »
چکیده:   مرور مختصر بر گردش کار ممیزی... ادامه »
چکیده:   مروری مختصر بر کار ممیزی... ادامه »
چکیده:    مراحل اجرا ممیزی.... ادامه »
چکیده:    به تعدادی خانم در رشته های ... ادامه »
چکیده:   ممیزی املاک چیست.... ادامه »
چکیده:     ممیزی املاک الفبای کار شهرداری هاست
چکیده:   ممیزی املاک شهر سردرود به پایان رسید.... ادامه »
چکیده:     مروری مختصر بر گردش کار ممیزی املاک .... ادامه »
چکیده:     با نهایت تاسف در پی سانحه ناگوار تصادف مرند... ادامه »
چکیده:    آگهی استخدام.... ادامه »
چکیده:       شرکت شاهکارسازان آذربایجان برنده مناقصه ممیزی املاک شهر بستان آباد شد... ادامه »
چکیده: آگهی استخدام برای رتبه بندی شرکت... ادامه »
چکیده: حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی... ادامه »
چکیده: شرکت شاهکارسازان آذربایجان برنده مناقصه ممیزی املاک و اراضی شهرستان مرند شد... ادامه »
چکیده: درآمدهای مرتبط با ممیزی املاک بعد از تطبیق... ادامه »
چکیده: آگهی استخدام.... ادامه »
چکیده: ممیزی املاک در شناخت شهر جهت اصلاحات اساسی... ادامه »
چکیده:  اهداف ممیزی املاک و اراضی ... ادامه »
شرکت شاهکارسازان آذربایجان برنده مناقصه ممیزی املاک و اراضی شهر خاروانا شد.
چکیده: شرکت شاهکارسازان آذربایجان برنده مناقصه ممیزی املاک و اراضی شهر خاروانا شد .... ادامه »
اطلاعیه
چکیده: قابل توجه مالکین  محترم شهر سردرود .... ادامه »
بروز رسانی اطلاعات شهری
چکیده:   بروز رسانی اطلاعات شهری مهمترین هدف در طرح ممیزی املاک است... ادامه »
برنده مناقصه ممیزی املاک و اراضی شهرداری سردرود
چکیده: شرکت شاهکارسازان اذربایجان برنده مناقصه ممیزی املاک و اراضی شهرداری سردرود شد... ادامه »
استخدام  شرکت شاهکارسازان آذربایجان
چکیده: دعوت به همکاری برای تکمیل پرسنل .... ادامه »
 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد