Search  
 موقعیت شما: news
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی

استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده امالک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری ها بوده و در امر 
پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب میشود. دسترسی به اطالعات دقیق و بهنگام وضعیت امالک یکی از مهمترین 
پیش نیازهای تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه برنامه ریزی شهری است. با پیشرفت فناوری اطالعات در دهه های اخیر 
ساز و  کار سنتی نگهداری اطلاعات امالک نیز جای خود را به سامانه های رایانه ای اطلاعات مکانی داده اند و صدور هرچه 
عادالنه تر و دقیق تر عوارض نوسازی امالک جز با پیاده سازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکان پذیر نیست.
در  مرحله میدانی مساحی و تکمیل فرمهای ممیزی انجام و سپس نرم افزاری با قابلیتهای ورود داده،نمایش داده، تعریف فرمول 
محاسبه عوارض، تهیه گزارش و صدور فیش طراحی  می گردد. به موازات آن نرم افزار GIS نیز پس از داده آمایی و رفع خطاهای 
ترسیمی نقشه ها پیاده سازی می شود. تحلیل آماری این پایگاه داده پیرامون شاخص های تعداد ملک، مساحت و مجموع بدهی ها در 
هر محله حاکی از آن است که وجود یک همبستگی خطی با ضریب 9/0 میان این شاخصها برقرار است
به موجب این طرح بالغ بر چند میلیون ریال فیش عوارض  نوسازی برای امالک صادر  می گردد  که در قیاس با بودجه  شهرداری ها مبین آن است که این درآمد میتواند به عنوان یک منبع درآمد مستمر سهم قابل مالحظه ای از کسری بودجه شهرداریها را تأمین نماید. 
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (95)
کد خبر: 139

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد