Search  
 موقعیت شما: news
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

طر احی و پیاده سازی یک سیستم اطلا عات همرا ه جهت ممیزی املا ک شهری

ممیزی املاک شهری از جمله فعالیت های شهرداری ها به منظور جمع آوری و بهنگام سازی پایگاه اطلاعات املاک شهرداری جهت مدیریت بهتر شهرها، شناسایی املاک و کاربری های آنان جهت برنامه ریزی های مدیریتی و اخذ عوارض از شهروندان و می باشد. ممیزی املاک شهری متشکل از دو نوع داده شامل نمایش های مکانی و داده های توصیفی املاک می باشد . در محیط های همراه پردازشگری های انجام شده وابسته به محیط کاری و پویای کاربر است. بنابراین برای اینکه سیستم طراحی شده، قابلیت استفاده مناسبی برای کاربر داشته باشد باید تغییرات محیط در طراحی و پیاده سازی سیستم در نظر گرفته شود. کاهش ارتباط صریح کاربر با برنامه نیز عامل مهمی در جهت حرکت به سمت هوشمند سازی سیستم و کاهش خطاهای انسانی در فرآیند جمع آوری و بهنگام سازی اطلاعات می باشد. برای این منظور لازم است سیستم با استنباط وضعیت کاربر با استفاده از اطلاعات بافت، نقشه ها و اطلاعات مناسب را در اختیار کاربر قرار دهد. با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی همراه در فرآیند ممیزی املاک، کاربر قادر به جمع آوری و بهنگام سازی پایگاه داده املاک شهری که شامل اطلاعات توصیفی، اطلاعات مکانی موقعیت ملک و نقشه های املاک می باشد در محل خواهد بود. .  شایان توجه است که روش فعلی ممیزی املاک شهری و مفاهیم اساسی بافت آگاهی بررسی شده و روش مدلسازی شیء گرا برای مدلسازی سیستم اطلاعات مکانی همراه بافت آگاه مناسب برای ممیزی املاک شهری پیشنهاد شده است. بدین ترتیب در صورت قطع ارتباط اینترنتی با خادم فرآیند ممیزی متوقف نمی شود و از طریق سیستم توسعه یافته با معماری مستقل اطلاعات در پایگاه داده تعبیه شده در دستگاه بی سیم جمع آوری و بهنگام می شوند. در مرحله پیاده سازی، واسط های کاربر سیستم با معماری مستقل با استفاده از Visual Studio و زبان برنامه نوسی C# توسعه داده شده است. واسط های کاربر سیستم با معماری خادم - مخدوم سبک نیز در طرف خادم در محیط ASP.Net و در طرف مخدوم توسط زبان برنامه نوسی C# توسعه یافته اند. همچنین برای مدیریت پایگاه داده از SQL Server جهت جمع آوری و بهنگام سازی داده های املاک استفاده شده است . با استفاده از این سیستم، ارتباط صریح ممیز با برنامه کاهش یافته و به سمت خودکارسازی پیش می رود که باعث بهبود بسیار زیاد فرآیند ممیزی املاک شهری می شود. همچنین نقشه های بلوک و املاک که طی عملیات میدانی سنتی ممیزی املاک شهری روی کروکی ها کاغذی تصحیح می شد، با استفاده از روش ارائه شده در این تحقیق مستقیماً در محل تصحیح و بهنگام می شوند.

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (179)
کد خبر: 174

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد