Search  
 موقعیت شما: yamchi
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

            
       ممیزی املاک واراضی        
               شهر یامچی

      

شرح خدمات پیمانکار       

  شرح خدمات ممیزی املاک یامچی

بلوک گردشی و بلوک ‌بندی و تقسيم‌بندی منطقه به حوزه‌های مشخص درصورت لزوم جمع‌آوری اطلاعات (عمليات ميدانی) و ثبت اطلاعات برروی فرمهای مميزی

تطبيق اطلاعات برداشتی(وضع موجود)با پرونده‌های شهرداری

ورود اطلاعات فرمهای مميزی به برنامه‌ی نرم‌افزار شهرداری

ادغام پرونده‌ها

مشخص کردن مغایرت ها                                   

ارتباط(لینک) بین اطلاعات گردآوری شده در نرم افزار ممیزی و سیستم GIS

صدور توزیع برگه های تشخیص ممیزی

صدور توزیع برگه های عوارض سطح شهر

جوابگویی به اعتراضات مالکین بازدید مجدد واصلاح خطاهای احتمالی ملک در تمامی بخش های پرونده

GIS Ready نمودن نقشه ها ومشخص کردن تمام فیلدهای ممیزی    

نصب و راه اندازی نرم افزار نوسازی و ممیزی  

ارائه آموزش های لازم بخش سرپرستی به کارشناسان معرفی شده از سوی شهرداری جهت عهده دار بودن امور سرپرستی نرم افزارها و در صورت عدم انجام پروژه تحویل نخواهد شد و از این بابت هزینه ای پرداخت نمی گردد.

چاپ فرمهای ممیزی به تعداد مورد نیاز و تهیه پوشه های آبی و قرمز جهت پرونده های ممیزی توسط پیمانکار

کروکی ملک بر روی نقشه طرح هادی توسط پیمانکار ترسیم خواهد شد.(ارائه نقشه اصلاحی اتوکد)  

نقشه های وضع موجود پس از برداشت اطلاعات مربوط به متراژ مساحت وبرو کف بوسیله نرم افزار GIS لایه های نقشه با مختصات UTM تبدیل شود.

تطبیق اطلاعات برداشتی با پرونده های ماده صد و پروانه های صادره از شهرداری

پلاک کوبی ملک توسط پیمانکار صورت خواهد گرفت.(کدپستی توسط شهرداری ارائه خواهد شد-پیگیری چاپ و نصب پلاک و ورود اطلاعات به نرم افزار GIS توسط پیمانکار خواهد بود-تمامی هزینه های چاپ پلاک به عهده شهرداری است).

رعایت آخرین دستورالعمل قانون نوسازی و عمران شهری در ممیزی املاک ضروری می باشد.                           

     
     
     
 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد